Toponimika

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Toponimika

mokslas, tiriantis vietovardžius, jų kilmę, vartojimą ir raidą.

Tyrinėjant vietovardžius, išaiškinami kalbos istorijos dalykai, sprendžiamos svarbios tautų kilmės, migracijos, etninės istorijos problemos. Mokslinės lietuvių toponimikos pradininkas yra K. Būga. Dabar yra sukaupta virš 700 tūkst. vietovardžių iš gyvosios lietuvių kalbos, apie 250 tūkst. surašyta iš rašytinių šaltinių.