Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Traidenis

(mirė 1282), Lietuvos didysis kunigaikštis (1269-1282 m.). Jo domenas buvo prie Neries (su Kernave).

Prie Lietuvos galutinai prijungė Juodąją Rusią. Sėkmingai kariavo su Livonijos ordinu – nugalėjo 1270 m. Karusės ir 1279 m. Ašeradės mūšiuose. Rengė atsakomuosius žygius į Kryžiuočių ordino valdas, rėmė prieš Livonijos ordiną sukilusius žiemgalius, padėjo kovoti sūduviams, LDK įkurdino prūsus, kurie per Didįjį prūsų sukilimą bėgo į Lietuvą.

Portretai

Vudras Vilsonas
Vudras Vilsonas

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.