Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Trečiasis pasaulis

sąvoka, apibūdinanti silpnai ekonominiu ir socialiniu požiūriu išsivysčiusių Afrikos, Azijos ir Lot. Amerikos šalių visumą.

Vartoti pradėta 1949 m. ir iš pradžių turėjo labiau politinę prasmę – taip buvo apibūdinamos šalys, Šaltojo karo metais vykdžiusios neprisijungimo prie Vakarų ir Rytų valstybių karinių blokų politiką.