Treniota

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Treniota

(mirė 1264), Lietuvos didysis kunigaikštis (1263-1264), Mindaugo seserėnas, artimiausias jo patarėjas.

Kėlė vieningos visų baltų genčių kovos su Vokiečių ordinu idėją. Po Durbės mūšio įkalbėjo Mindaugą remti žemaičius kovoje prieš Livonijos ir Kryžiuočių ordiną. Vadovavo lietuvių žygiams į kryžiuočių valdas Kulme, Livonijoje, Mazovijoje. Slapta rėmė Daumantą, kuris 1263 m. nužudė Mindaugą, ir jo sūnus Ruklį ir Rupeikį. Po Mindaugo mirties, nužudęs Polocko kunigaikštį pusbrolį Tautvilą, tapo didžiuoju kunigaikščiu. Greitai, 1264 m., Mindaugo šalininkai nužudė ir patį Treniotą.