Tridento susirinkimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tridento susirinkimas

Katalikų bažnyčios visuotinis susirinkimas su pertraukomis vykęs 1545-1547 m. ir 1555-1563 m. Tridente (dab. Trentas, Italija), 1547-1549 m. Bolonijoje. Sušaukė popiežius reformacijos padariniams pašalinti.

Daugiausia dėmesio skirta katalikiškųjų dogmų nustatymui ir Bažnyčios reformai. Apaštalinę Tradiciją traktavo kaip ir Šventąjį Raštą. Tuo atsiribojo nuo M. Liuterio, kuris vienintele Apreiškimo norma pripažino Šventąjį Raštą. Patvirtinta nuostata, kad žmogus turi ir gali prisidėti prie savo paties Išganymo. Patvirtino 7 sakramentus, doktriną apie duonos ir vyno esmės pasikeitimą, paskelbė Šv. Mišias Auka ir aukojimu. Reformuojant bažnytines struktūras laikytasi nuostatos, kad aukštieji bažnytiniai hierarchai turi nuolat gyventi savo vyskupijose, drausta vienu meru valdyti kelias vyskupijas. Pabrėžtas kunigų teologinio išsilavinimo ir celibato būtinumas. Dvasininkų veiklos pagrindu patvirtintas Katekizmas. Reglamentuotas kunigų gyvenimo būdas. Nutarimai padėjo teorinį ir strateginį kontrreformacijos pagrindą.