Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
TSKP

Tarybų Sąjungos komunistų partija.