Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
TSRS

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga. Žr. Sovietų Sąjunga.