Tūbelis Juozas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tūbelis Juozas

(1882-1939), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Agronomas.

1908 m. baigė Rygos politechnikumą, kur įgijo agronomo specialybę. 1917 m. dirbo Voronežo švietimo komisijoje, leidusioje lietuviškus vadovėlius. 1918 m. pradžioje grįžo į Vilnių ir dirbo Lietuvos Tarybos švietimo komisijoje, kur rengė mokykloms programas. 1918 m. gruodžio 11 d. tapo pirmuoju Lietuvos žemės ūkio ministru. 1919 m. švietimo, žemės ūkio ministras. 1927 m. finansų ministras A. Voldemaro vyriausybėje. 1929 m. ministras pirmininkas ir finansų ministras. 1938 m. žemės ūkio ministras V. Mirono vyriausybėje. 1938-1939 m. Lietuvos banko valdytojas. 1931-1938 m. Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininkas.