Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Tuchačevskis Michailas

(1893-1937), sovietų karo veikėjas, maršalas. Laikomas vienu talentingiausių Rusijos pilietinio karo vadų.

Jam vadovaujant buvo nugalėtos A. Kolčako ir A. Denikino armijos. Jo vadovaujama armija 1920 m. pralaimėjo prie Varšuvos. M. Tuchačevskis žiauriai nuslopino 1921 m. Tambovo valstiečių ir Kronštato sukilimus. 1925-1928 m. Raudonosios armijos štabo viršininkas. 1934-1936 m. SSRS gynybos liaudies komisaro pavaduotojas. 1937 m. apkaltintas išdavyste, sušaudytas. 1953 m. reabilituotas.