Tyla Antanas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tyla Antanas

(g. 1929), lietuvių istorikas, archeografas, humanitarinių mokslų hab. daktaras.

Nuo 1958 m. dirba Lietuvos istorijos institute (1992-1999 m. – instituto direktorius). Dėsto Kauno Vytauto Didžiojo universitete, profesorius. Lietuvos Respublikos valstybinės paminklosaugos komisijos, Lietuvos banko banknotų ir monetų parengimo komisijos, Vilniaus savivaldybės pavadinimų teikimo komisijos, leidinio „Lituanistika“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas. Svarbiausi darbai – „1905 m. revoliucija Lietuvos kaime“ (1968), „Mėginimai leisti lietuviškus leidinius spaudos draudimo metu“ (1972), „1905-1907 m. revoliucija Pabaltijyje“ (su kitais, 1981), „Lietuva ir Livonija XVI a. pabaigoje-XVII a. pradžioje“ (1986), „Garšvių knygnešių draugija“ (1991) ir kiti. Dalyvavo rengiant „Lietuvos TSR istoriją“ (1978, rusų k., 1985, liet. k.), „Lietuvos TSR istorijos šaltinius“ (1965), kraštotyros leidinius apie įvairias Lietuvos vietoves. Parengė dokumentų rinkinį „Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla“ (1973), leidinį „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai“ (kartu su kitais, 1991-1997), buvo Kazimiero teisyno publikacijos ats. redaktorius. Apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas (1994).