Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Unija

monarchinių valstybių arba Bažnyčių sąjunga.

Valstybių unija gali būti realioji ir asmeninė (kt. personalinė). Realioji unija sudaroma sutartimi ar stipresnės valstybės aktu, tarptautiniuose santykiuose šią uniją sudarančios valstybės dalyvauja kaip viena valstybė. Asmeninė unija sudaroma, kai tas pats asmuo tampa kelių valstybių monarchu. Asmenine unija susijungusios valstybės išlaiko savo suverenitetą.