Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Unitarinė valstybė

(lot. unitas – vienybė), geografinio valdžios suskirstymo tipas, kai visa pagrindinė kompetencija priklauso centrinei vyriausybei. Centrinė vyriausybė savo nuožiūra gali padidinti arba sumažinti vietinių savivaldybių įgaliojimus. Vietinėms savivaldybėms priklauso tik išvestinė kompetencija.