Valakų reforma

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Valakų reforma

Gatvinis kaimas
Gatvinis kaimas
XVI a.-XVII a. pr. LDK žemės reforma. Vykdyta keliais etapais: 1547-1566 buvo išmatuotos vakarinės, o iki XVII a. pr. rytinės LDK žemės.

Pirmiausia reforma pradėta Lietuvos didžiojo kunigaikščio žemėse. Pagrindinis reformos įstatymas Žygimanto Augusto paskelbtas 1557 m. Vėliau reformą savo žemėse vykdė LDK didikai, Katalikų bažnyčia. Svarbiausias reformos tikslas – sutvarkyti ūkį ir padidinti iždo pajamas. Reforma vykdyta keliomis kryptimis: 1) žemė išmatuota valakais (1 valakas – 21,36 ha), 2) nustatytas žemės kadastras (žemė suskirstyta į gerą, vidutinę, prastą ir labai prastą), 3) pakeista kaimo struktūra (atsiranda gatviniai kaimai), 4) įvesta rėžių sistema ir trilaukė sėjomaina, 5) atskirtos bajorų žemės, įsiterpusios į didžiojo kunigaikščio žemes. Reforma palietė ir LDK miestus. Reformos rezultatai: įsigalėjo trilaukė sėjomaina, padidėjo žemės ūkio pajamingumas (nuo 20 tūkst. kapų lietuviškų grašių prieš reformą iki 82 tūkst. kapų lietuviškų grašių 1588 m.), panaikinta valstiečių žemėvalda. Žemės ūkio pertvarkymai gyvavo iki 1861 m.