Valančius Motiejus

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Valančius Motiejus

M. Valančius
M. Valančius
(1801-1875), lietuvių vyskupas, visuomenės veikėjas, rašytojas.

1845-1850 m. Varnių kunigų seminarijos rektorius, nuo 1850 m. – Žemaičių vyskupas. Būdamas vyskupu, rūpinosi valstiečių švietimu, organizavo parapines mokyklas, kuriose mokyta lietuvių k., kovojo su girtavimu, steigė blaivybės draugijas. Spaudos draudimo metais rūpinosi lietuviškų raštų leidimu Prūsijoje ir jų platinimu Lietuvoje. Įkūrė spaudos rėmėjų ir knygnešių organizaciją. Už priešinimąsi caro valdžios politikai buvo baudžiamas piniginėmis baudomis, sekamas policijos. Parašė apie 70 šviečiamojo pobūdžio pasakojimų ir apsakymų, kuriuose pavaizduota XIX a. vid. Žemaitijos ir Aukštaitijos kaimo buitis, kultūra, pateikta istorinių ir geografinių žinių. Istoriniame veikale „Žemaičių vyskupystė" (2 d., 1848) aprašyta XV-XIX a. Žemaitija, Katalikų bažnyčios istorija, pateikta švietimo istorijos, miestelių ir kaimo istorijos, buities faktų.