Valkininkų konfederacija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Valkininkų konfederacija

Lietuvos bajorų ginkluota politinė sąjunga, sudaryta 1700 m. spalio pabaigoje prie Valkininkų. Tikslas – kovoti prieš Sapiegų įsigalėjimą LDK.

Lemiamas konfederatų ir Sapiegų karinių pajėgų mūšis įvyko 1700 m. lapkričio 18 d. prie Lieponių (Trakų raj.) ir baigėsi Sapiegų pralaimėjimu. Mykolą Sapiegą Valkininkuose bajorų minia užkapojo kardais. Daug kitų Sapiegų pabėgo į Lenkiją. Konfederatai paskelbė Sapiegas krašto išdavikais, konfiskavo jų dvarus ir turtus, pašalino iš valstybinių pareigų.