Valstiečiai liaudininkai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Valstiečiai liaudininkai

(Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga), 1922-1936 m. veikusi Lietuvos politinė partija.

Susikūrė iš Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos. Svarbiausi veikėjai – Felicija Bortkevičienė, Kazys Grinius, Mykolas Sleževičius, Jonas Staugaitis, Jonas Vileišis ir kiti. Leido publicistinius leidinius „Lietuvos žinios“, „Lietuvos ūkininkas“, „Varpas“. Turėjo jaunimiečių organizaciją, studentų organizaciją „Varpas“. Partijos atstovas K. Grinius buvo Lietuvos Prezidentas, M. Sleževičius – Ministras Pirmininkas. Liaudininkų ir socialdemokratų vyriausybė panaikino karo padėtį, nutarė įvesti civilinę metrikaciją, privalomą pradinį mokymą. 1926 12 17 atidavė valdžią A. Smetonos perversmo organizatoriams. 1936 m. valstiečių liaudininkų veikla buvo uždrausta.