Valstiečių karas Vokietijoje

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Valstiečių karas Vokietijoje

1525-1526 m. vykęs valstiečių sukilimas P. ir Vid. Vokietijoje. Vyko nemaža dalimi veikiant reformacijos idėjoms.

Raginami radikalios reformacijos ideologo T. Miuncerio, valstiečiai kėlė visuotinės lygybės reikalavimus, degino vienuolynus, žemvaldžių pilis, naikino žemės nuosavybės dokumentus. 1525 m. sukilėlių vadai parengė 12 Švabijos valstiečių punktų, kuriuose buvo išdėstyta socialinių, ekonominių, politinių ir konfesinių reikalavimų programa. M. Liuteris kvietė valstiečius nebesipriešinti, vėliau atsiribojo nuo maištininkų ir paskelbė kreipimąsi „Prieš plėšikaujančias ir žudančias valstiečių gaujas“. Susivieniję kunigaikščiai sutriuškino sukilėlius ir vykdė drastiškas egzekucijas, per kurias buvo išžudyta apie 100 tūkst. sukilėlių. Kai kur bruzdėjimai truko dar metus, tačiau buvo užgniaužti. Jokių ekonominių ar socialinių lengvatų valstiečiai negavo, o į pietus nuo Elbės (kur anksčiau valstiečiai turėjo asmeninę laisvę) prasidėjo valstiečių įbaudžiavinimas.