Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Valstybė

suvereni žmonių bendrija, įsikūrusi tiksliai apibrėžtoje teritorijoje, turi savo valdžios institucijas, yra nepriklausoma ir pripažįstama kitų valstybių.

Pagal valdymo formas valstybė skiriama į monarchijas ir respublikas, pagal valstybinę sandarą – į unitarines ir federacines, pagal valdymo metodus – į demokratines (valdyme dalyvauja piliečiai) ir autoritarines (valdžia sutelkta vieno asmens rankose). Kiekviena valstybė vykdo 2 funkcijas: vidaus (palaiko tvarką valstybės viduje ir užtikrina jos piliečių saugumą) ir išorės ar užsienio (valstybinių sienų apsauga ir diplomatinių santykių su kitomis valstybėmis palaikymas).