Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Valstybės perversmas

aukščiausios valstybinės valdžios užgrobimas neteisėtais veiksmais ir jos pakeitimas kita karine ar civiline valdžia.

Po perversmo gali kilti pilietinis karas. Valstybės perversmas dažniausiai sudaro sąlygas atsirasti diktatūrai.