Valua Henrikas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Valua Henrikas

H. Valua
H. Valua
(1551-1589), paskutinysis Valua dinastijos Prancūzijos karalius. Karaliaus Karolio IX brolis. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1573-1574). 

1572 m., mirus paskutiniajam Gediminaičiui Žygimantui Augustui, iš daugelio pretendentų į ATR sostą Lenkijos ir Lietuvos bajorai išsirinko Henriką Valua. Būdamas 23 metų įsipareigojo vesti velionio valdovo seserį Oną, kuriai ėjo 55-ieji. Vedybos buvo reikalingos dinastiniam ryšiui išsaugoti. Henriko artikuluose buvo pasižadėta nesiekti, kad sostas taptų paveldimas. Jis patvirtino disidentų konfederacinį aktą, pažadėjo šaukti seimą ne rečiau kaip kas dveji metai, karo ir taikos klausimų nespręsti be senato, nuolat laikyti prie savęs 16 patarėjų, sumokėti Žygimanto Augusto skolas, karo atveju kariuomenę samdyti už savo pinigus. Atvykęs į Lenkiją ir Krokuvoje vainikavęsis, Henrikas Valua pažadų nepaisė ir vedybas su Ona Žygimantaite atidėliojo. Jis karaliavo vos 5 mėnesius. Sužinojęs apie savo brolio Karolio IX mirtį, slapta išvyko į Prancūziją ir ten pradėjo karaliauti Henriko III vardu. Valdydamas kovojo su hugenotais ir katalikų lygos vadais Gizais, pretendavusiais į sostą. 1588 m. iš sukilusio Paryžiaus pabėgo į Šartrą. Suartėjęs su Navaros karaliumi Henriku, artinosi į Paryžių, tačiau per apgultį buvo katalikų nužudytas.