Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Vandėjos sukilimas

sukilimas, vykęs 1793 m. pavasarį-vasarą V. Prancūzijoje, Vandėjos departamente, Prancūzijos didžiosios revoliucijos metu prieš jakobinų diktatūros vykdytas reformas ir represijas. Sukilimas buvo užgniaužtas, su sukilėliais žiauriai susidorota.