Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Vargo mokykla

taip spaudos draudimo metais Lietuvoje liaudies vadintos slaptos lietuviškos mokyklos arba mokymas skaityti ir rašyti, vykęs šeimoje.