Varpininkai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Varpininkai

1888-1902 m. veikusi lietuvių liberali demokratinė grupuotė. Kovojo prieš tautinę priespaudą, lenkinimą, rūpinosi lietuvių tautinės savimonės, kultūros ugdymu, propagavo pažangius ūkininkavimo metodus.

Veikloje dalyvavo V. Kudirka, J. Adomaitis-Šernas, J. Staugaitis, K. Grinius, A. Smetona. Leido žurnalus „Varpas“ (1889-1905), „Ūkininkas“ (1890-1905), „Naujienos“ (1901-1903). 1902 m. varpininkai susibūrė į Lietuvių demokratų partiją.