Varšuvos sutarties organizacija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Varšuvos sutarties organizacija

(VSO; Varšuvos paktas), SSRS ir kitų socialistinių valstybių (Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, VDR) karinis blokas, įkurtas 1955 m. VSO priklausančių valstybių kariuomenė 1968 m. buvo panaudota intervencijai į Čekoslovakiją, bandžiusiai reformuoti socializmą. Suirus SSRS ir socializmui R. Europoje, VSO nustojo egzistavusi.