Vasiliauskas Kazimieras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vasiliauskas Kazimieras

(1922-2001), kunigas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėjas.

1941-1946 m. mokėsi Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose. 1946 m. įšventintas kunigu, iki 1949 m. ėjo vikaro pareigas Kalesninkuose, Švenčionyse, Vilniuje, Rimšėje. 1949-1957 m. kalėjo Intos ir Vorkutos lageriuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą, vikaravo Švenčionyse, tačiau 1958 m. vėl ištremtas iš Lietuvos. Iki 1968 m. neturėjo teisės grįžti į Lietuvą, gyveno Daugpilyje. 1968 m. grįžo į Lietuvą, paskirtas Varėnos parapijos klebonu, nuo 1975 m. – Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios vikaras adjutorius, nuo 1989 m. – Vilniaus arkikatedros klebonas. 1989 m. iš popiežiaus Jono Pauliaus II gavo monsinjoro – popiežiaus kapeliono – garbės vardą. 1993-1995 m. – Vilniaus kunigų seminarijos rektorius. Nuo 1997 m. – Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios emeritas.