Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Vavelis

Vavelis
Vavelis
kalva Krokuvoje, kairiajame Vyslos krante. Kalvoje yra X-XVIII a. architektūrinis ansamblis. Nuo X a. pabaigos iki 1609 m. čia buvo Lenkijos karalių rezidencija, jų karūnavimo ir laidojimo vieta.