Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Vazos

Švedijos karalių dinastija (1523-1654), kurios atšaka 1587-1668 m. valdė ATR.