Vidurinė Lietuva

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vidurinė Lietuva

Vilniaus krašto ir dalies V. Baltarusijos teritorija, Lenkijos okupuota ir 1920-1922 m. jos traktuota kaip savarankiška valstybė.

Tai žemės, kurias užgrobė generolo L. Želigovskio, inscenizavusio sukilimą prieš Lenkijos valdžią, pajėgos. Vidurinės Lietuvos paskelbimas turėjo sudaryti įspūdį, kad krašto gyventojai nori priklausyti Lenkijos valstybei. Aukščiausia valdžia priklausė vyriausiajam kariuomenės vadui Želigovskiui, vykdomoji valdžia – Laikinajai valdančiajai komisijai. 1922 m. išrinktas Vidurio Lietuvos seimas, jo rinkimus boikotavo lietuviai, baltarusiai ir žydai. Seimo prašymu teritorija prijungta prie Lenkijos.