Vienos kongresas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vienos kongresas

Europa 1815 m.
Europa 1815 m.
(1814-1815), Europos valstybių kongresas. Dalyvavo visos Europos valstybės, išskyrus Turkiją. Šis kongresas baigė Europos valstybių koalicijų karus su Napoleonu I.

Sudarytos sutartys dėl teritorijų pasidalijimo. Įtvirtintas politinis Vokietijos ir Italijos susiskaldymas. Varšuvos kunigaikštystės žemes pasidalino Rusija, Prūsija ir Austrija. Prancūzija prarado savo užkariautas teritorijas. 1815 m. sukurta Šventoji sąjunga.