Vietinė rinktinė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vietinė rinktinė

savanoriškas karinis junginys, 1944 m. vasario mėn. įsteigtas kovai su banditizmu Lietuvoje, susitarus su vokiečių okupacine administracija. Vadovavo generolas P. Plechavičius.

Rinktinės sudėtyje buvo apie 12 tūkst. vyrų. 1944 m. kovo mėn. naciai pareikalavo skelbti visuotinę mobilizaciją į vokiečių kariuomenę, darbams Vokietijoje. Lietuviams sabotuojant šiuos reikalavimus, gegužės 15 d. Plechavičius ir keliasdešimt karininkų buvo suimti, išsiųsti į Salaspilio koncentracijos stovyklą Latvijoje. Dauguma karių dezertyravo, apie 100 sušaudė vokiečiai, apie 3 tūkst. išvežti darbams į Vokietiją.