Vietnamo karas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vietnamo karas

Vietnamo karas
Vietnamo karas
SSRS remiamo komunistinio Š. Vietnamo (Vietnamo Demokratinės Respublikos) ir Vietkongo karas su P. Vietnamu (Vietnamo Respublikos) bei JAV 1955-1975 m.

Nepavykus įgyvendinti Ženevos konferencijos susitarimų ir suvienyti Vietnamą, Vietkongas 6 deš. pab. pradėjo partizaninę kovą. JAV, bijodamos komunizmo plitimo Pietryčių Azijoje, vis didino kariną pagalbą P. Vietnamui. JAV Kongresui priėmus Tonkino įlankos rezoliuciją, JAV 1964-1965 m. pradėjo bombarduoti Š. Vietnamą, įsitraukė į karo veiksmus P. Vietname (1965). Po Vietkongo ir Š. Vietnamo kariuomenės Teto puolimo 1968 m. bombardavimai buvo sustabdyti. Pasirašius Paryžiaus susitarimą ir 1973 m. pasitraukus JAV kariuomenei Š. Vietnamo kariuomenė užėmė P. Vietnamą ir įvedė komunistinę santvarką, šalis pavadinta Vietnamo Socialistine Respublika (1976). Karas nuniokojo Vietnamą, destabilizavo padėtį Kambodžoje ir Laose. Žuvo apie 47 tūkst. amerikiečių (313 tūkst. sužeista), apie 200 tūkst. P. Vietnamo karių, Š. Vietnamas ir Vietkongas neteko apie 900 tūkst., žuvo apie 1 mln. civilių.