Vilhelmas Habsburgietis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vilhelmas Habsburgietis

Austrijos princas. 1377 m. Vienoje buvo sužieduotas su vos septynerių sulaukusia Vengrijos ir Lenkijos karaliaus Liudviko I jauniausiąja dukterimi Jadvyga.

Lenkų ponams nusprendus sostą ir nuotaką atiduoti Jogailai, vykstant deryboms, anot J. Dlugošo, „Krokuvoje ir jos apylinkėse besislapstantis Jadvygos sužieduotinis Vilhelmas be atvangos bandė išardyti Jogailos ir Jadvygos vestuves“. 1385 m. riterių būrio lydimas su dideliais turtais Vilhelmas iš tiesų atvyko į Krokuvą ir apsistojo pranciškonų vienuolyne. Čia įvyko jo pasimatymas su Jadvyga. Rugpjūčio 23 d. Vilhelmas iškilmingai įvažiavo į Vavelio karališkąją pilį. Bajorai išvarė Vilhelmą iš pilies. Jadvygos mėginimas jėga išsiveržti iš rūmų buvo nesėkmingas. Lenkai pasiekė, kad nuotakos motina Elžbieta atšauktų Jadvygos ir Vilhelmo sužadėtuves, nes suartėjimas su Austrijos dvaru, palaikančiu Ordiną, būtų grėsmingas Lenkijos valstybės savarankiškumui. Jogaila buvusiam Jadvygos jaunikiui už sužadėtuvių sutarties netesėjimą sumokėjo 200 tūkst. florinų.