Vilniaus Gaonas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vilniaus Gaonas

(Elijahu Ben Salomon Zalmanas; 1720-1797), vienas žymiausių Rytų Europoje rabinų (žydų mokslininkų ir dvasininkų) ir talmudistų (Talmudas – viena svarbiausių žydų religijos knygų), Talmudo ir rabinų raštų aiškintojas, laikomas paskutiniuoju žymiu klasikinio rabinizmo teologu.

Buvo labai reikšmingas Lietuvos žydų gyvenime, kovojo su chasidizmu (žydų religiniu judėjimu XVIII a.). Parašė apie 70 darbų: daugiausia Toros (hebrajiškas Penkiaknygės, t. y. pirmųjų penkių Biblijos knygų, pavadinimas), Talmudo, kabalos aiškinimų ir komentarų, taip pat matematikos, astronomijos, anatomijos, istorijos, hebrajų k. gramatikos darbų.