Vilniaus kraštas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vilniaus kraštas

Pietryčių Lietuvos dalis, 1919-1920 m. ir 1920-1939 m. okupuota Lenkijos.

Lenkijos vyriausybė, siekdama įsitvirtinti užgrobtose žemėse, sudarė tariamai savarankišką valstybę Vidurinę Lietuvą. 1922 m. Lenkijos seimas oficialiai ją prijungė prie Lenkijos. 1925 m. įsteigta Vilniaus vaivadija. Kraštą valdęs vaivada vadovavo administracijai, rūpinosi karinių objektų statyba, valstybės saugumu, kontroliavo visuomeninį gyvenimą, ekonomiką. Vaivadija buvo suskirstyta į apskritis, valsčius, seniūnijas. Pramonė rėmėsi siaura vidaus rinka. Lietuviška švietimo ir kultūrinė veikla varžyta.