Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Vilniaus rotušė

XVIII a. pabaigos klasicistinės architektūros pastatas.

Manoma, kad XVI a. pradžioje šioje vietoje jau stovėjo rotušė. XVI a. pab.-XVII a. II pusėje ji buvo 2 aukštų, gotikinė, su bokštu. Po 1748-1749 m. gaisrų rotušę buvo pavesta atstatyti Jonui Kristupui Glaubicui. 1785-1799 m. ant išlikusių sienų dalių ir rūsių pastatyta klasicistinė rotušė (architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius). Pirmame aukšte buvo matavimo prietaisų patalpos, sargybos, raštininko kambarys, antrajame – reprezentacinės patalpos. 1936-1940 m. rotušė restauruota pagal išlikusius L. Stuokos-Gucevičiaus brėžinius (architektai Steponas Narmbskis ir Vytautas Landsbergis-Žemkalnis).