Vilsono keturiolika punktų

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vilsono keturiolika punktų

1918 m. JAV Kongrese pasakyta prezidento V. Vilsono kalba, kurioje buvo išvardyta 14 punktų, pagal kuriuos, jo nuomone, palaikytina taika pasaulyje.

Pirmieji 5 punktai numatė, kad visos derybos turi būti atviros, užtikrinta laivininkystės laisvė, panaikinti muitai, pradėtas nusiginklavimas, kolonijų klausimas išspręstas paisant ten gyvenančių tautų interesų. 6-8 punktuose buvo reikalaujama atitraukti kariuomenes iš okupuotų Belgijos, Prancūzijos ir Rusijos teritorijų, grąžinti Prancūzijai Elzasą ir Lotaringiją. 11-13 punktuose buvo reikalaujama garantuoti autonomiją Austrijos-Vengrijos bei Turkijos tautoms, išvesti kariuomenes iš Rumunijos, Serbijos, Juodkalnijos teritorijų, sukurti nepriklausomą Lenkijos valstybę, turinčią laisvą priėjimą prie jūros, bei atverti visų šalių laivams Juodosios jūros Bosforo ir Dardanelų sąsiaurius. 14 punkte iškelta Tautų Sąjungos sukūrimo idėja. Ši organizacija turėjo užtikrinti suverenių valstybių teritorinį vientisumą bei politinę nepriklausomybę. Šiai programai Europos valstybės pritarė tik iš dalies.