Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Višinskis Povilas

(1875-1906), visuomenės, kultūros veikėjas, publicistas. Dalyvavo steigiant Lietuvos demokratų partiją ir kuriant jos programą.

1905 m. įkūrė knygų leidimo bendrovę „Šviesa“. Rengė lietuviškus elementorius. Parašė brošiūrų, straipsnių politiniais klausimais, literatūros kritikos straipsnių, apsakymų, vaizdelių. Paskatino kūrybai Žemaitę, Šatrijos Raganą, Lazdynų Pelėdą, Jovarą.