Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Visuomenė

didelė žmonių bendrija bei ją sudarančių socialinių grupių visuma.