Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
VLIK

žr. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas.