Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

Steponas Kairys
Steponas Kairys
(VLIK), lietuvių organizacija, įsteigta 1943 m. kaip pasipriešinimo okupacijai centras bei aukščiausia instancija, skirta ginti lietuvių tautos teises, kalbėti tautos vardu Lietuvoje ir užsienyje, rūpintis Lietuvos valstybingumo atkūrimu. Pirmininku išrinktas Steponas Kairys.

VLIK veikloje dalyvavo įvairių politinių srovių atstovai. Turėjo pavaldžią Laisvės armiją. Po 1944 m. veikė Vokietijoje. Atkūrė Lietuvos Raudonąjį kryžių, 1946 m. paruošė Pasaulio lietuvių bendruomenės organizacinį planą. Nuo 1955 m. veikė JAV. Informavo pasaulio valstybes apie padėtį Lietuvoje, leido informacinius leidinius, rengė suvažiavimus. Savo veiklą baigė Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1990 m. Simbolinis Uždaromasis Seimas įvyko 1992 m. Vilniuje. Paskutinis vadovas – Kazys Bobelis.