Ždanovas Andrejus

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Ždanovas Andrejus

(1896-1948), sovietų valstybės ir partinis veikėjas. 1940 m. sovietams okupavus Estiją, joje vadovavo respublikos sovietizacijai (Lietuvoje – V. Dekanozovas).

Komunistų partijos CK narys (nuo 1930). J. Stalino patikėtinis, jo nurodymu vykdė represijas Leningrade. 1939-1948 m. – Politbiuro narys. 1944-1948 m. – Komunistų partijos CK ideologinio skyriaus vedėjas. Energingai propagavo sovietinį patriotizmą, rusų nacionalizmą, kovojo prieš kosmopolitizmą. Mirė neaiškiomis aplinkybėmis.