Zebržydovskio rokošas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Zebržydovskio rokošas

Lenkijos bajorų maištas prie valdovą Zigmantą Vazą 1606-1607 m.

Karalių kaltino, kad šis su jėzuitų bei svetimšalių pagalba siekiąs absoliutizmo ir nesilaikąs „Pacta conventa“. 1606 m. Lenkijos maršalkos M. Zebržydovskio sušauktame Sandomiro suvažiavime sudaryta bajorų konfederacija prieš Zigmantą Vazą. Pastarasis sušaukė bajorus į Vislicos suvažiavimą, kuriame patvirtino visas bajorų teises ir privilegijas ir pažadėjo ateityje spręsti valstybės reikalus kartu su senatoriais. Taip karaliui pavyko atitraukti dalį bajorų nuo Zebržydovskio ir Jonušo Radvilos vadovaujamo bajorų maišto, gavusio Zebržydovskio rokošo pavadinimą. 1607 m. ties Guzovu maištininkų pajėgas sumušė karaliaus kariuomenė. 1607 m. Seime maištininkams paskelbta amnestija. Jie sutiko pripažinti Zigmantą Vazą ATR valdovu, tačiau šis turėjo dar kartą prisiekti „Pacta conventa“ ir pasižadėti niekad nebandyti stiprinti karaliaus valdžios.