Želigovskis Lucjanas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Želigovskis Lucjanas

L. Želigovskis
L. Želigovskis
(Želigowski Lucjan; 1885-1946), lenkų generolas. 1920 m. jo vadovaujama kariuomenė užgrobė Vilnių.

Mokėsi Rygos politechnikos institute, vėliau baigė rusų karo mokyklą, tarnavo rusų kariuomenėje. I pasauliniame kare pulkininkas leitenantas. 1918 m. Ukrainoje suorganizavo lenkų šaulius ir grįžo į Lenkiją kautis su bolševikais. 1920 m., gavęs slaptą J. Pilsudskio įsakymą, užėmė Vilnių. 1925-1926 m. dirbo kariuomenės štabe, 1926-1927 m. armijos inspektorius, vėliau pasitraukė į atsargą. Gavo dovanų Turgelių dvarą. 1935-1939 m. Lenkijos seimo narys. Pasitraukęs į Londoną, dirbo Tautinėje taryboje. Knygoje „Wojna w roku 1920“ (1920 metų karas) aprašė savo karo žygius.