Žemaičių vyskupystė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Žemaičių vyskupystė

(Medininkų vyskupystė), gyvavo 1417-1926 m. Įsteigta Konstancos bažnytinio susirinkimo sprendimu 1417 m. Iš pradžių vadinosi Medininkų vyskupija. Vyskupijos centras – Medininkai (Varniai), bet vyskupai daugiausia rezidavo Alsėdžiuose.

Nuo 1427 m. buvo pavaldi Gniezno vyskupijai. XVI a. pabaigoje Medininkų vyskupija apėmė visą tuometinę Žemaitijos seniūnijos teritoriją (apie 23 tūkst. km2). Rytuose ji siekė Nevėžį, šiaurėje – Kuršą, vakaruose – Baltijos jūrą, pietuose – šiaurinę Sūduvos dalį. 1610 m. joje buvo 60 bažnyčių. XVI a. imta vadinti Žemaičių vyskupyste. Po 1795 m. atiteko Rusijai ir tapo pavaldi Mogiliovo arkivyskupijai. 1849 m. jai buvo priskirti 8 Vilniaus vyskupijos dekanatai su 94 parapijomis ir 7 vienuolynais. Vyskupija apėmė Kauno ir Kuršo gubernijas. Pagal katalikų ir bažnyčių skaičių buvo viena didžiausių Rusijos imperijoje.