Žemaitis Jonas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Žemaitis Jonas

J. Žemaitis 1931 m.
J. Žemaitis 1931 m.
(slap. Vytautas, 1909-1954), Lietuvos pokario partizaninio pasipriešinimo vadovas – LLKS (Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio) Tarybos Prezidiumo pirmininkas.

1929 m. baigė Kauno karo mokyklą. 1936-1938 m. studijavo Prancūzijos artilerijos mokykloje Fontainebleau. Kapitonas. Vadovavo Lietuvos kariuomenės 4 artilerijos pulko mokomajai baterijai. 1941 m. pasitraukė iš pulko. 1944 m. Vietinės rinktinės 310 bataliono vadas. Nuo 1945 m. partizaninio sąjūdžio dalyvis. 1947 m. Kęstučio apygardos vadas. 1948 m. Jūros (Vakarų Lietuvos) partizanų srities vadas. 1949 m. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininkas. V. Žemaičiui suteiktas aukščiausias – partizanų generolo – karinis laipsnis. Sušaudytas Butyrkų kalėjime.