Žemė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Žemė

IX-XIII a. nedidelis, judrus gynybos centras, baltų genčių teritorinis vienetas.

Anksčiausiai, nuo IX a., žinomos kuršių žemės (jų buvo 5). Susidėjo iš pilių apygardų, o šios iš teritorinių bendruomenių – laukų. Santykius su kitomis žemėmis tvarkė sueiga. P. ir R. Lietuvoje susidarė žemių kompleksai (Lietuva, Nalšia, Deltuva). Žemių kompleksams susidaryti Žemaitijoje ir Vid. Lietuvoje trukdė XIII a. pradžioje įsigalintys vyriausieji kunigaikščiai, kurie jas jungė prie lietuvių žemių konfederacijos. Genčių teritorijose buvo keletas ar keliolika žemių (pvz., Prūsijoje – 11).