Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Žemės teismas

LDK teismo institucija, veikusi 1566-1831 m. Sprendė apskrities bajorų civilines bylas.

Teismą sudarė teisėjas, pateisėjas ir raštininkas (sekretorius). Apskrities seimelio susirinkimas į Žemės teismo pareigūnų vietą rinko iš vietos bajorų po 4 kandidatus, o valdovas skirdavo po vieną jų atitinkamoms pareigoms. Bylos spręstos kolegialiai. Dėl sprendimų iš pradžių būdavo apeliuojama valdovo teismui, o nuo 1581 m – Lietuvos vyriausiajam tribunolui.