Zemstva

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Zemstva

1864-1918 m. Rusijos imperijoje – gubernijų, apskričių, nuo 1917 m. ir valsčių savivaldybė. Neegzistavo ten, kur vyravo nerusai bajorai arba kur nebuvo dvarininkų žemėvaldos (Kaukaze, Lenkijoje, Pabaltijyje, Sibire).

Aukščiausias zemstvos organas buvo gubernijos, valsčiaus, apskrities susirinkimas, kurio metu buvo renkama gubernijos, valsčiaus ar apskrities valdyba. Zemstvos steigė mokyklas, ligonines, amatininkų arteles, organizavo mokymo kursus, rengė žemės ūkio parodas. Likviduotos 1918 m. po bolševikų revoliucijos.