Ženevos konferencija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Ženevos konferencija

tarptautinė konferencija 1954 m. balandžio 26-liepos 21 d. dėl Indokinijos. Joje buvo svarstomos ir Korėjos problemos.

Dalyvavo D. Britanijos, JAV, Kinijos Liaudies Respublikos, Prancūzijos, SSRS užsienio reikalų ministrai, taip pat Indokinijos šalių Kambodžos, Laoso, Vietnamo Demokratinės Respublikos ir P. Vietnamo atstovai. Konferencijoje liepos 20 d. buvo pasirašyti susitarimai, pagal kuriuos nutraukiami Indokinijos karo veiksmai; pripažįstama Indokinijos valstybių nepriklausomybė; Prancūzija išveda savo kariuomenę iš Indokinijos (išvedė 1956 pavasarį); Vietnamo savanoriai išvedami iš Laoso ir Kambodžos, Patet Lao atitraukia savo pajėgas į 2 Šiaurės rytų Laoso provincijas; Kambodžos, Laoso ir Vietnamo teritorijoje draudžiama kurti karines bazes; Vietnamas laikinai padalijamas į 2 dalis. Baigiamoji konferencijos deklaracija numatė visuotinius rinkimus Kambodžoje ir Laose, o iki 1956 m. vidurio abiejose Vietnamo dalyse (turi įvykti taikus susijungimas). Susitarimų vykdymą turėjo stebėti iš JTO narių (Indijos, Kanados, Lenkijos atstovų) sukurta laikinoji Tarptautinė kontrolės ir priežiūros komisija. Rinkimai įvyko Kambodžoje (1955), Laose (1958), tačiau P. Vietnamas, kurį parėmė JAV, bijodamas komunistų pergalės, juos surengti atsisakė. Vietnamas liko suskaldytas į Šiaurės ir Pietų, prasidėjo Vietnamo karas.