Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Zinovjevas Grigorijus

(tikr. Geršonas Radomyseskis; 1883-1936), žydų revoliucionierius, bolševikų partijos veikėjas.

1917 m. kartu su A. Kamenevu pasisakė prieš Lenino planą jėga užgrobti valdžią Rusijoje. 1919-1926 m. Politbiuro narys, Kominterno pirmininkas. Už priešinimąsi J. Stalino diktatūrai neteko partinių postų, 1927 m. pašalintas iš partijos, bet „atlikęs atgailą“ grąžintas. 1936 m. viešame teismo procese apkaltinus sąmokslu prieš J. Staliną nuteistas sušaudyti.